Trang chủ / Chính sách đổi, hủy & hoàn phí dịch vụ

Chính sách đổi, hủy & hoàn phí dịch vụ

I. Định nghĩa – Từ viết tắt
– Công ty: Công ty CP GENESTORY

– BTTM: Bộ thu thập mẫu

– PYCDV: Phiếu Yêu Cầu Dịch Vụ GeneStory, phiếu/văn bản dùng cho KH đăng ký thông tin và dịch vụ của Công ty

– Ứng dụng GeneStory: Ứng dụng di động (app), trang mạng (web) dùng cho KH đăng ký thông tin và dịch vụ của Công ty

– KH: Khách hàng

– DV: Dịch vụ xét nghiệm, phân tích và giải mã gen do Công ty cung cấp.

– Chính sách: Chính sách đổi, hủy dịch vụ và hoàn phí dịch vụ này

II. Chính sách đổi Dịch vụ
1. KH muốn đổi DV đã đăng ký chỉ được áp dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

− Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký DV và/hoặc trước khi Công ty thực hiện phân tích và giải mã DNA (tùy điều kiện nào đến trước); và

− Phí DV đăng ký thay đổi phải bằng hoặc cao hơn Phí DV mà đã KH đã đăng ký trước đó. Trong trường hợp này, giá trị DV thay đổi được áp dụng như sau:

(i) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV cao hơn giá DV đã đăng ký, KH phải thanh toán phí DV chênh lệch trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát sinh yêu cầu đổi DV;

(ii) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV bằng giá DV đã đăng ký, KH không phải thanh toán phí chênh lệch DV; và

(iii) Trong trường hợp DV mà KH muốn đổi có giá DV thấp hơn giá DV đã đăng ký, KH không phải trả thêm phí nhưng sẽ không được hoàn lại thanh toán phí chênh lệch DV.

Lưu ý: Khách hàng phải thanh toán các chi phí phát sinh BTTM liên quan đến yêu cầu đổi DV của KH nếu có.

2. Nếu KH mua DV thông qua đại lý/ đối tác (“đối tác”) của Công ty thì KH sẽ liên hệ với bên đối tác để giải quyết những thắc mắc và khiếu nại về DV (nếu có).

3. Trong mọi trường hợp, nếu có sự khác biệt, không thống nhất thông tin do KH đăng ký tại PYCDV và Ứng dụng GeneStory, Công ty sẽ xem như thông tin tại PYCDV có giá trị áp dụng, thực hiện.

III. Chính sách hủy Dịch vụ:
1. Đối với KH

Đặc thù là cung cấp DV nên không cho phép hủy DV đã đăng ký, trừ trường hợp KH có quyền yêu cầu hủy DV nếu Công ty chậm trả kết quả cho KH sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đến hạn. Theo đó, ngày đến hạn nghĩa là 60 (sáu mươi) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được khoản phí DV và Mẫu đạt chuẩn của KH để thực hiện DV.

Áp dụng từ ngày 01/04/2022, Ngày Đến Hạn nghĩa là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được khoản phí DV và Mẫu đạt chuẩn của KH để thực hiện DV

2. Đối với Công ty

Công ty có quyền hủy cung cấp DV và áp dụng việc trừ phí BTTM trong các trường hợp sau:

a) KH không nhận BTTM: Công ty gửi BTTM cho KH 02 lần nhưng KH từ chối nhận BTTM mà không phải do lỗi của Công ty hoặc đơn hàng bị trả về do không có người nhận.

b) KH làm hư hỏng, mất mát BTTM: Công ty gửi BTTM nhưng KH làm hư hỏng, mất mát tối đa 02 lần. Nếu KH không đồng ý lấy mẫu lần 3, Công ty sẽ có quyền hủy DV và hoàn lại một phần phí DV cho KH sau khi trừ đi khoản phí của các BTTM đã nhận theo giá hiện hành tại thời điểm hoàn phí. Nếu KH vẫn muốn sử dụng DV thì phải trả phí BTTM từ lần thứ 3 trở đi.

c) KH không gửi lại Mẫu cho Công ty: trong vòng 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhận được BTTM mà Công ty không nhận được Mẫu của KH. Công ty sẽ có quyền hủy DV và hoàn lại một phần phí DV cho KH sau khi trừ đi khoản phí của các BTTM mà KH đã nhận theo giá hiện hành tại thời điểm hoàn phí.

d) Tách chiết, xử lý Mẫu không thành công: Công ty đã thực hiện tách chiết, lấy và xử lý Mẫu 02 lần cho KH nhưng vẫn không thành công để thực hiện xét nghiệm. Trong trường hợp này, Công ty sẽ có quyền hủy DV và hoàn lại 100% phí DV cho KH. Nếu KH vẫn muốn tiếp tục DV thì ngoài phí DV đã thanh toán, KH phải trả tiền BTTM cho các lần lấy Mẫu từ lần thứ 3 trở đi theo giá BTTM do Công ty quy định tại thời điểm KH đặt BTTM mới.

Trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày Công ty gửi thông báo chính thức bằng email và/hoặc tin nhắn theo thông tin do KH cung cấp tại PYCDV và/hoặc Ứng dụng di động GeneStory về việc hủy DV và hoàn phí DV đến KH, nếu Công ty không nhận được bất kì phản hồi nào về việc muốn tiếp tục DV, KH được xem là đồng ý với việc hủy DV của Công ty.

IV. Chính sách hoàn phí Dịch vụ
1. Trong trường hợp Công ty hủy cung cấp dịch vụ như đề cập ở phần II, mục 2 như đề cập ở trên, KH sẽ được hoàn toàn bộ phí DV hoặc một phần phí DV đã thanh toán cho Công ty trước đó sau khi trừ đi chi phí BTTM theo giá hiện hành của Công ty và các chi phí hợp lý khác liên quan đến việc chuẩn bị và vận chuyển BTTM.

2. Thời hạn hoàn phí Dịch vụ: trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày Công ty gửi thông báo chính thức đến KH qua thư điện tử và/hoặc tin nhắn hoặc bất kỳ phương thức nào khác theo quy định của Công ty.

3. Sau khi Công ty hủy DV và hoàn tất việc hoàn phí cho KH (nếu có), Công ty không còn bất kỳ nghĩa vụ và quyền lợi nào liên quan đến KH. Công ty được bảo lưu quyền thực hiện hoặc từ chối thực hiện các DV tiếp theo cho KH.

V. Hiệu lực/áp dụng
1. Chính sách được áp dụng từ ngày 01/04/2022.

2. Công ty được bảo lưu quyền được cập nhật, thay đổi theo Chính sách này tại mọi thời điểm.

3. KH vui lòng cập nhật chính sách mới nhất tại Trang mạng (website: genestory.ai) hoặc Ứng dụng GeneStory của Công ty để cập nhật thông tin liên quan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.