Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức GeneStory thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của GeneStory (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”).
Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.
1.Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
2.Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
3.Thu thập và sử dụng cookies
4.Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
5.Vị trí của thông tin cá nhân
6.Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
7.Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
8.Truy cập và lựa chọn
9.Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
10.Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
11.Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
12.Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
13.Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập
1.Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi cho quý khách.
Dưới đây là các loại thông tin được chúng tôi thu thập:
· Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
· Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn khi bạn đặt hàng, tạo tài khoản, đăng ký bộ thu thập mẫu GeneStory, hoàn thành khảo sát nghiên cứu, đăng bài trên Diễn đàn của chúng tôi hoặc sử dụng các tính năng nhắn tin khác và liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng. Thông tin này thường có thể được phân loại là Thông tin đăng ký, Thông tin tự báo cáo và / hoặc Nội dung người dùng như được định nghĩa trong Tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi.
Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi trích xuất DNA của bạn từ mẫu nước bọt của bạn và phân tích nó để tạo ra Thông tin Di truyền của bạn (As, Ts, Cs và Gs tại các vị trí cụ thể trong bộ gen của bạn) để cung cấp cho bạn các báo cáo GeneStory. Nếu bạn không đồng ý với việc lưu trữ mẫu và thực hiện các phân tích bổ sung, mẫu nước bọt và DNA của bạn sẽ bị hủy sau khi hoàn thành xong phân tích, tuân theo các yêu cầu pháp lý và quy định của phòng thí nghiệm. Bạn có thể cập nhật tùy chọn lưu trữ mẫu DNA của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi.
· Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
· Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.
· Các tính năng và tiện ích trên mạng xã hội: Dịch vụ của chúng tôi sẽ có các Tính năng liên quan đến Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” của Facebook và các tiện ích (“Tính năng”). Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, website bạn đang truy cập từ trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép Tính năng hoạt động bình thường. Các dịch vụ truyền thông xã hội của bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin liên hệ khác của bạn. Thông tin chúng tôi nhận được phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của bạn với tính năng truyền thông xã hội của bên thứ ba. Các tính năng được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Bạn nên xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư của các công ty bên thứ ba và nếu cần, điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình trên các trang web và dịch vụ của bên thứ ba trước khi liên kết hoặc kết nối chúng với trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.
· Đăng nhập từ bên thứ ba. Bạn có thể tạo tài khoản GeneStory và/hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản bạn đã tạo tại bên thứ ba, chẳng hạn như Google. Nếu được bạn ủy quyền, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi qua dịch vụ của bên thứ ba đó (chẳng hạn như địa chỉ email, tên và ngày sinh của bạn như được chỉ định trong tài khoản dịch vụ bên thứ ba của bạn).
· Thông tin khác: Chúng tôi liên tục làm việc để nâng cao Dịch vụ của mình bằng các sản phẩm, ứng dụng và tính năng mới có thể dẫn đến việc thu thập các loại thông tin mới và khác nhau. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình và/hoặc nhận được sự đồng ý trước của bạn đối với quá trình xử lý mới, nếu cần.
2. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm: 
Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm đăng ký, mua hàng và thanh toán. Chúng tôi và/hoặc Bên Được Cho Phép của chúng tôi sẽ trích xuất ADN từ mẫu nước bọt của bạn để phân tích. Trong quá trình đăng ký Bộ Thu Thập Mẫu, bạn được yêu cầu đọc Thư Chấp Thuận giải mã gen di truyền liên quan của chúng tôi, và cung cấp cho chúng tôi Thư Chấp Thuận mà bạn đã điền đủ thông tin và ký.
Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách.
Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.
Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách.
Bằng cách tạo tài khoản GeneStory, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi cho bạn các email hoặc thông báo về sản phẩm và khuyến mại về Dịch vụ của chúng tôi cũng như các ưu đãi về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc cuộc thi mới. Bạn cũng có thể chọn nhận các thông báo tương tự trên trang web hoặc (các) ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị này bất kỳ lúc nào. Để hủy đăng ký, hãy nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở chân email hoặc vào phần “Tùy chọn” trong Cài đặt Tài khoản GeneStory để chỉnh sửa tùy chọn thông báo qua email của bạn. Để chọn không nhận thông báo trên trang web và thiết bị di động, bạn có thể làm như vậy trong trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị của mình.
Nghiên cứu: Nếu bạn đồng ý tham gia vào Nghiên cứu của chúng tôi, các nhà nghiên cứu của chúng tôi có thể đưa Thông tin di truyền không xác định và Thông tin do bạn tự cung cấp vào cơ sở dữ liệu khách hàng với mục đích phân tích nhằm mục đích nghiên cứu khoa học. Nếu bạn không đồng ý với việc tham gia nghiên cứu, bạn có thể rút lại sự đồng ý tham gia nghiên cứu bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. GeneStory sẽ không đưa Thông tin Di truyền hoặc Thông tin Khác của bạn vào các nghiên cứu trong vòng 30 ngày sau khi bạn rút lại đồng ý tham gia nghiên cứu. Bất kỳ nghiên cứu nào liên quan đến dữ liệu của bạn đã được thực hiện hoặc xuất bản sẽ không được hoàn tác hoặc thu hồi.
Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với quý khách.
3.Thu thập và sử dụng cookies
Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:
Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
· Lưu tâm đến các tùy chọn mà quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như tùy chọn ngôn ngữ và cấu hình của quý khách.
· Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
· Ngăn chặn hành vi gian lận.
· Cải thiện an ninh.Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
· Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
· Cookie cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.
Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi quý khách tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.
Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.
4.Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây, với Công ty Cổ phần GeneStory và các công ty con của Công ty Cổ phần GeneStory. Các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này.
Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
· Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi thuê các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan
Thực hiện đơn hàng và vận chuyển. Bộ xử lý thanh toán của chúng tôi xử lý các Thông tin đăng ký của khách hàng như địa chỉ thanh toán và thông tin thẻ tín dụng để khách hàng thực hiện mua sắm trực tuyến từ trang web https://genestory.ai. Các trung tâm phân phối của chúng tôi sẽ giao (các) bộ kit thu mẫu tới khách hàng và gửi lại mẫu đã thu của khách hàng một cách an toàn cho chúng tôi hoặc cho phòng thí nghiệm của chúng tôi để mẫu có thể được xử lý.
Phòng thí nghiệm phân tích kiểu gen của chúng tôi. Để sử dụng dịch vụ xét nghiệm di truyền của chúng tôi, bạn phải mua hoặc được gửi tặng bộ thu mẫu và gửi mẫu nước bọt của bạn cho chúng tôi hoặc phòng thí nghiệm bên thứ ba của chúng tôi. Sau khi giao hàng, nhân viên tiếp nhận tại phòng thí nghiệm sẽ bóc bao bì bộ kit, trong một số trường hợp có thể chứa “thông tin người gửi” (ví dụ: tên, địa chỉ), trước khi nhân viên thử nghiệm nhận mẫu để xử lý. Nhân viên tiếp nhận không thực hiện xét nghiệm và nhân viên xét nghiệm xử lý các mẫu nước bọt chỉ được nhận dạng bằng một mã vạch duy nhất. Đối với các mẫu do phòng thí nghiệm phân tích kiểu gen bên thứ ba của chúng tôi xử lý, khi phòng thí nghiệm hoàn thành phân tích, họ sẽ gửi một cách an toàn Thông tin di truyền kết quả cho chúng tôi được xác định bằng mã vạch duy nhất của bạn.
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng. Nhóm Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sử dụng một số công cụ để giúp tổ chức và quản lý các yêu cầu mà chúng tôi nhận được. Những công cụ này giúp đảm bảo chúng tôi cung cấp hỗ trợ kịp thời, chất lượng cao.
Lưu trữ đám mây, CNTT và Bảo mật. Các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây của chúng tôi cung cấp khả năng lưu trữ an toàn cho thông tin trong cơ sở dữ liệu của GeneStory, đảm bảo rằng cơ sở hạ tầng của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng của GeneStory tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và bảo vệ dữ liệu trong trường hợp có rủi ro thiên tai hoặc sự gián đoạn khác đối với Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật và CNTT của chúng tôi hỗ trợ các biện pháp phát hiện và ngăn chặn xâm nhập để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công mạng. Chúng tôi yêu cầu các chuyên gia bên thứ ba này thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập thường xuyên và kiểm tra định kỳ các biện pháp kiểm soát bảo mật của GeneStory.
Tiếp thị và phân tích. Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả trang web hoặc (các) ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập Thông tin về hành vi web về lượt truy cập của bạn, chẳng hạn như các liên kết bạn đã nhấp vào, thời lượng truy cập và các URL bạn đã truy cập . Thông tin này có thể giúp chúng tôi cải thiện khả năng điều hướng trang web và đánh giá các chiến dịch Tiếp thị của chúng tôi. Theo các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, các trang web của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh và Quốc tế của chúng tôi cung cấp cho khách truy cập lựa chọn tham gia cookie để cho phép xử lý được mô tả ở trên thông qua Chức năng và Cookie Quảng cáo.
LƯU Ý: Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho GeneStory. Chúng tôi thực hiện các thủ tục và duy trì các điều khoản hợp đồng với từng nhà cung cấp dịch vụ để bảo vệ tính bí mật và an toàn thông tin của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính bí mật và an toàn thông tin của bạn do những rủi ro liên quan đến việc lưu trữ và truyền dữ liệu dưới dạng điện tử.
· Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp GeneStory hoặc phần lớn tài sản của GeneStory được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ đương nhiên trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
· Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
· Tùy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.
5.Vị trí của thông tin cá nhân
GeneStory có địa chỉ tại Việt Nam/Quốc gia khác. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.
6.Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
Tại GeneStory, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách.
Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
· Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghi nhận các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.
· Chứng nhận và kiểm toán bảo mật độc lập. Hệ thống quản lý bảo mật thông tin của chúng tôi, nhằm bảo vệ các tài sản thông tin GeneStory, đã được trải qua quy trình đánh giá an toàn ứng dụng nghiêm ngặt và toàn diện dựa trên các tiêu chuẩn uy tín bao gồm: Chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013, OWASP, NIST, SANS. Được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia bảo mật với hơn 10 năm kinh nghiệm của Công ty Cổ phần GeneStory đã đạt được các chứng chỉ bảo mật uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin như ISO/IEC 27001:2013, OSCP, SANS. Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn trên tất cả phương thức tấn công phổ biến (từng báo cáo các lỗ hổng bảo mật trên hệ thống của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon, Hikvision,…).
· Mã hóa. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn của ngành để mã hóa Thông tin Nhạy cảm cả khi nó được lưu trữ và khi nó đang được truyền đi.
· Chúng tôi giới hạn quyền truy cập thông tin cho nhân viên được ủy quyền, dựa trên chức năng và vai trò trong công việc. Các biện pháp kiểm soát truy cập GeneStory bao gồm xác thực đa yếu tố, đăng nhập một lần và xác thực.
7.Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. 

8.Truy cập và lựa chọn
· Lưu trữ hoặc loại bỏ mẫu nước bọt của bạn sau khi đã được phân tích.
· Xem báo cáo sức khỏe nào và/hoặc có quyền lựa chọn để xem hay không.
· Bạn chia sẻ thông tin của mình khi nào và với ai, bao gồm bạn bè, thành viên gia đình, chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc những người khác bên ngoài Dịch vụ của chúng tôi, kể cả thông qua các dịch vụ của bên thứ ba chấp nhận dữ liệu GeneStory và mạng xã hội.

Đồng ý hoặc từ chối cung cấp dữ liệu để thực hiện các mục đích nghiên cứu của GeneStory. Bằng cách đồng ý với Giấy đồng thuận nghiên cứu, bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu của GeneStory, bạn có thể đồng ý sử dụng dữ liệu chưa được xác định của mình cho mục đích nghiên cứu khoa học.
· Để xóa tài khoản GeneStory và dữ liệu của bạn, bất kỳ lúc nào.
Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quý khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
· Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng truy cập http://genestory.ai. Khi quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước.
· Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách tại http://genestory.ai. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của quý khách.
· Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo, vui lòng điều chỉnh trong mục Account Settings trên trang web http://genestory.ai
· Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.
Trách nhiệm của bạn. 
Vui lòng nhận biết rằng việc bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn cũng là trách nhiệm của bạn. Chúng tôi yêu cầu bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu và thông tin xác thực khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không nên tiết lộ thông tin xác thực của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào và cần thông báo ngay cho chúng tôi nếu mật khẩu của bạn bị sử dụng trái phép mật khẩu. Chúng tôi không thể bảo mật Thông tin cá nhân mà bạn tự tiết lộ hoặc bạn yêu cầu chúng tôi tiết lộ.
9.Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách chỉ có thể ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính sách quyền riêng tư này với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.
10.Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.
11.Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại GeneStory hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:
· Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Century Tower, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Address: Floor 8, Century Tower, 458 Minh Khai, Hai Ba Trung District, Hanoi
Email: support@genestory.ai
Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về quý khách và tài khoản của quý khách. Chúng tôi sẽ không bao giờ sửa đổi đáng kể Chính sách quyền riêng tư này mà có thể làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho họ quyền để lựa chọn.
12.Một số thông tin bổ sung cho châu Âu
Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Liên Minh Châu Âu.
· Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân: Công ty Cổ phần GeneStory
· Xử lý. Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý khách dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:
· Cần thiết để ký kết hợp đồng với quý khách hoặc với tổ chức mà quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, để phản hồi các yêu cầu từ quý khách, hoặc để hỗ trợ khách hàng;
· Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;
· Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;
· Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc
· Dựa trên sự chấp thuận của quý khách.
Quyền của quý khách. Theo quy định của pháp luật, quý khách có các quyền sau:
· hỏi chúng tôi có đang nắm giữ thông tin cá nhân về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao thông tin cá nhân đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;yêu cầu đính chính thông tin cá nhân không chính xác;
· yêu cầu xóa thông tin cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;
· yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý thông tin cá nhân khi hoạt động xử lý không phù hợp;
· phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;
· yêu cầu luân chuyển thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý thông tin cá nhân đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và
· gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.
· Quyền rút lại sự đồng ý. Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào đối với các yêu cầu xử lý thông tin thông tin cá nhân của Quý khách.
· Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và quý khách là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu quý khách không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục 11 ở trên.
· Khi quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể, quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của quý khách cho mục đích đó.
Chính sách quyền riêng tư có thể được điều chỉnh. Khi có điều chỉnh trên Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ thông báo và hiển thị trên website của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc theo Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi. Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào
13.Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập
Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi
Quý khách chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi quý khách: tìm kiếm, đăng ký hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
· mẫu nước bọt để tách chiết DNA
· tạo hoặc quản lý tài khoản của quý khách;cấu hình cài đặt của quý khách cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
· đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của GeneStory;
· mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của GeneStory (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
· cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của GeneStory (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
· liên lạc với chúng tôi;
· hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
· tương tác với các nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của GeneStory hoặc các địa điểm tương tự.
· Tùy thuộc vào việc quý khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:
· mẫu nước bọt
· tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
· thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
· thông tin về vị trí của quý khách;
· tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
· nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;
· hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quý khách khi quý khách tham dự một sự kiện của GeneStory hoặc sử dụng một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
· thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp;
· Thông tin tự động
Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi quý khách:
· truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi quý khách sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);
· tải nội dung từ chúng tôi;
· mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và
· tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.
Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:
· thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách;
· thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
· vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý khách;
· thông tin xác thực và bảo mật;
· thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
· Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của quý khách, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;
· nội dung quý khách đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
· địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và
· thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookie.
Thông tin từ các nguồn khác
Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:
· thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
· thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quý khách với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
· kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ); và
· thông tin lịch sử tín dụng.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.